Administrator računarskih mreža

Подручје рада: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Трајање школовања: 4

Статус профила: Редован

Ознака одељења: 1-АРМО

Наставни план и програм:  ARM-НПП

Предвиђен за упис: ДА- једно одељење у сваком разреду; наставне групе до 12 ученика

Администратор рачунарских мрежа је једно од најперспективнијих занимања у нашој школи, а прве ученике на овом смеру уписујемо у школској 2018-2019 години.

Наши ученици, који буду похађали овај смер добиће могућност да овладају рачунарским хардвером, упознавају се са деловима рачунара, њиховим радом, повезивањем, исправном инсталацијом и подешавањем као и одржавањем и заштитом.

Поред овога имаћете могућност да се упознате са различитим врстама мрежа: мреже које су

ПРАКТИЧНА НАСТАВА:

Смер обилује практичним радом кроз вежбе које се одвијају у неколико модерно опремљених кабинета, а сваки ученик поред обавезних премета (Енглески језик је обавезан предмет) треба да одабере један или више изборних предмета сваке године у складу са својим интересовањем и амбицијама.

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ:

Мрежна опрема
Оперативни системи
Мрежни оперативни системи
Рачунарске мреже
Техничка документација
Администрирање рачунарских мрежа
Сервери

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ:
• Постављање рачунарске мрежне опреме на основу пројектне документације
• Умрежавање рачунарске опреме
• Одржавање и надзор рачунарске опреме и мрежа

ПОСЛОВНА ПРОХОДНОСТ:

Скоро у сваком предузећу, установи, агенцији, банци итд. који имају више умрежених рачунара. У фирмама специјализованим за пројектовање и постављање рачунарских мрежа за трећа лица.

ОБРАЗОВНА ПРОХОДНОСТ:

Овако конципиране основе омогућују успешан наставак школовања на високим школама или факултетима, не само из области рачунарских мрежа, него и других инжењерских дисциплина.

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА НАШЕ УЧЕНИКЕ, НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАТИКУ.

МАТУРА:
На крају четврте године полаже се матурски испит који се састоји из три дела:
• испит из матерњег језика и књижевности
• испит за проверу стручно – теоријских знања
• матурски практичан рад
НАПОМЕНА: Ученицима наше школе, по њиховој жељи, обезбеђујемо и полагање Опште матуре

УПИС

Попуни пријаву и упиши се у Техничку школу.