gradjevinarstvo 1

Подручје рада: ГРАЂЕВИНАРСТВО
Образовни профили

III степен
Декоратер зидних површина (молер)
Керамичар – терацер пећар
Руковалац грађевинском механизацијом
Хидрограђевинарводоинсталатер

V степен 
Мајстор за грађевинску механизацију – специјалиста
Мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације – специјалиста