Rukovalac gradjevinske mehanizacije specijalistaУСЛОВИ УПИСА

Право уписа на ову врсту специјализације имају:

Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од четири године – одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање две године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;
Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од три године – одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање три године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;
Кандидати који су завршили грађевинску школу по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године – одговарајуће занимање у области грађевинарство и имају најмање три године радног искуства на пословима и радним задацима обухваћених занимања;
Кандидати са завршеним средњим образовањем по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године из другог подручја рада, који су положили допунске испите из предмета које одређује школа на основу наставног плана утврђеног за образовне профиле у овом подручју рада, у складу са важећим законским и подзаконским актима и који имају најмање пет година радног искуства на пословима и радним задацима у области рада грађевинарство.

ГРУПА МАЈСТОРИ

 • зидар мајстор
 • тесар мајстор
 • армирач мајстор
 • молеро-фарбар мајсто
 •  каменорезац мајстор
 • бетонирац мајстор
 • изолатер мајстор
 • подополагач мајстор
 • грађевински керамичар мајстор
 • монтер стаклених елемената мајстор
 • мајстор за кућне инсталације водовода и канализације
 • мајстор за грађевинску механизацију

 

УСЛОВИ УПИСА

Право уписа на ову врсту специјализације имају:

 • Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од три или четири године, одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање две године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;
 • Kандидати који су завршили грађевинску школу по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године – одговарајуће занимање у области грађевинарство и имају најмање две године радног искуства на пословима и радним задацима обухваћених занимања;
 • Kандидати са завршеним средњим образовањем по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године из другог подручја рада који су положили допунске испите из предмета које одређује школа на основу наставног плана утврђеног за образовне профиле у овом подручју рада, у складу са важећим законским и подзаконским актима и који имају најмање пет година радног искуства на пословима и радним задацима у области рада грађевинарство.