Подручја рада школе и образовни профили

Подручје гимназија (рачунарска гимназија)-четворогодишње школовање:

Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику 

Подручје електротехника  и рачунарство, област електротехника:

Администратор рачунарских мрежа 

Електротехничар рачунара 

Електротехничар информационих технологија – ИТ техничар 

Електротехничар рачунара – Специјалиста 

Подручје грађевинарства – трогодишњи профили:
Декоратер зидних површина (молер)
Керамичар – терацер пећар

Руковалац грађевинском механизацијом

Хидрограђевинарводоинсталатер

Зидар – фасадер 

Тесар 

Подручје грађевинарства – четворогодишњи профили:

Грађевински техничар за високоградњу – (архитектонски техничар)

Грашевински техничар за нискоградњу 

Подручје грађевинарства– специјалистичко образовање:
Мајстор за грађевинску механизацију – специјалиста
Мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације – специјалиста

 

Подручје трговине, угоститељства и туризма– трогодишњи профили:
Конобар
Кувар

Подручје трговине, угоститељства и туризма– четворогодишњи профили:
Угоститељски техничар
Кулинарски техничар

Подручје трговине, угоститељства и туризма– специјалистичко образовање:
Туристички организатор – специјалиста

Подручје саобраћаја – трогодишњи профили:
Возач моторних возила

Подручје саобраћаја – четворогодишњи профили:
Техничар друмског саобраћаја

Подручје саобраћаја– специјалиста:

Возач моторног возила – Специјалиста 

Подручје машинства и обраду метала – трогодишњи
профили:
Аутомеханичар

Подручје машинства и обраду метала – специјалистичко образовање:
Аутомеханичар- специјалиста